Мэдээ, мэдээлэл

ХОРИГЛОСОН ХУГАЦААНД АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДСАН, ҮЙЛЧИЛЧИЛСЭН ТОХИОЛДОЛД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОНО

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/96 дугаар захирамжаар архи…