Мэдээ, мэдээлэл

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ТОГЛООМЫН ГАЗАР, СПОРТ ЗААЛ, ФИТНЕСС КЛУБИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТҮР ЗОГСООЛОО

Коронавирусний халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улсын онцгой комиссын гишүүдийн саналыг үндэслэн гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн…