2019 оны 10 сарын 23
ӨВӨРХАНГАЙ СОШИАЛ

УЯНГА СУМАНД БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТУУД АШИГЛАЛТАД ОРЖ БАЙНА

Шинэ сургуультай болох хүсэлт тавьж байсан Уянга сумын Жаргалант багийн иргэдийн асуудал шийдэгдэж, Жаргалант баг шинэ сургуультай боллоо. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 120 хүүхдийн шинэ сургууль ашиглалтад орлоо.

Түүнчлэн иргэдийг олон жилийн турш хүлээлгэж байсан Уянга сумын 400 хүний суудалтай Соёлын төв ашиглалтад орж, хүлээлгэн өгсөн байна. 

Сэтгэгдэл байхгүй байна

Сэтгэгдэл үлдээх