Гүнзгий сургалттай анги болон сургуулиудын сургалтын төлбөрийг 60 хувиар тооцож авна

гүнзгий сургалттай анги болон сургуулиудын сургалтын төлбөрийг 60 хувиар тооцож авахаар болсон байна.

Posted by uvnews.mn on Monday, April 20, 2020